Formular 2%

Închiderea anului fiscal 2019 ne oferă posibilitatea de a vira cei 2% din impozit către Asociația Institutul Heartfulness – vezi mai jos modul de completare. Depunerea se face până pe 25 mai 2020.
(click pe formular sau pe buton pentru descărcare)

Indicatii completare:

FORMULAR1:

1. In cazul in care depuneti personal sau trimiteti declaratia cu scrisoare recomandata catre sediul ANAF-ul de care tineti (orasul de domiciliu):

– Se tipareste apoi se completeaza de mana cu majuscule;

– la pct. I se completeaza cu datele contribuabilului (adresa domiciliului fiscal);

– la pct. II se bifeaza categoria de venit (salariat sau pensionar, sau ambele daca e cazul) pentru care se solicita 2% din impozitul anual;

– pct. III / 1. este deja completat cu datele Institutului Heartfulness (nu adaugati nimic in plus, nu se trece nimic in campul “Suma Lei”);

– pct. III / 2. – nu completati;
– pct. IV – nu completati;
– pct. V – se completeaza daca formularul va fi depus la ANAF de o persoana imputernicita de dumneavoastra, care va semna la “Semnatura imputernicit”, apoi il va depune la ghiseul ANAF impreuna cu un formular tipizat de imputernicire.

– Nu semnati pe prima pagina ci doar pe foaia de ANEXA atat contribuabilul cat si imputernicitul.

– Nu treceti data – e pentru organul fiscal;

ANEXA FORMULAR1 (va fi capsata de FORMULAR1)

– copletati CNP-ul;
– la pct. II se bifeaza categoria de venit la fel ca pe prima pagina;
– pct. III / 1. este deja completat cu datele Institutului Heartfulness (nu adaugati nimic in plus, nu se trece nimic in campul “Suma Lei”);
– pct. III / 2. – nu completati;
– pct. IV – nu completati;

Se semneaza in josul paginii de catre contribuabil si daca e cazul de imputernicit;

FORMULARUL2

– pct. I se completeaza cu datele contribuabilului (adresa domiciliului fiscal);
– pct II- nu se completeaza nimic e deja completat cu datele Institutului Heartfulness;
– pct. III – datele imputernicitului daca e cazul;

ANEXA FORMULAR2 (va fi capsata de FORMULAR2)

– se trece codul numeric personal ;
– pct II- nu se completeaza nimic e deja completat cu datele Institutului Heartfulness;
– se semneaza jos la semnatura contribuabil si daca e cazul de imputernicit;

Pin It on Pinterest

Share This