Introducere

Acestea sunt condițiile de utilizare ale www.heartfulness.ro (ale paginii de internet). Pagina de Internet este administrată pentru Asociația Shri Ram Chandra Mission România, care își desfășoară activitatea sub denumirea de Heartfulness, o societate înregistarată în România, având sediul social în Timișoara, str. Gen. Dragalina nr. 29, Ap. 4, Codul Unic de Înregistrare 18209302.

Utilizarea de către Dumneavoastră a paginii de internet se va face în următoarele condițiile de mai jos. Prin faptul că utilizați pagina de Internet, vă dați consimțământul ca acestea să fie obligatorii pentru Dumneavoastră. Utilizarea datelor personale puse  la dispoziția paginii de Dumneavoastră sau prin intermediul paginii de Internet, se va face conform cu Regulile noastre referitoare la Confidențialitate și la Cookies.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții periodic prin modificarea lor în textul paginii de internet. Aceste condiții au fost actualizate ultima data la [25 mai 2018].

Accesul la pagina de internet

Pagina de internet se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani. Prin utilizarea acestei pagini de internet, dumneavoastră ne confirmați că îndepliniți această condiție și că, dacă nu ați împlinit încă 18 ani, părintele sau tutorele, părinții sau părintele care exercită autoritatea părintească sau tutorele, după caz, v-a permis utilizarea acestei pagini de Internet.

Este în sarcina dumneavoastră să vă asigurați ca echipamentul dumneavoastră electronic (calculator desktop, laptop, netbook, tabletă sau orice alt dispozitiv mobil) îndeplinește toate condițiile tehnice pentru a vă permite să accesați și utilizați pagina de Internet și că aceasta sunt compatibile cu pagina de Internet.

Este posibil să restricționăm uneori accesul la anumite funcții sau la o parte din conținutul paginii de internet, sau întreaga pagină de internet, acestea urmând să fie accesibile doar utilizatorilor care s-au înregistrat. Aveți obligația să furnizați date de înregistrare reale și exacte. Dacă ați ales, sau ați primit, un identificator de înregistrare (ca de exemplu un nume de utilizator și o parolă sau alt identificator) în cadrul măsurilor noastre de securitate, aveți obligația să păstrați confidențialitatea acestora și să nu le comunicați altor persoane. Vă asumați răspunderea pentru toate activitățile desfășurate cu utilizarea identificatorului și aveți obligația să ne anunțați de îndată despre orice utilizare neautorizată sau orice alt fel de încălcare a confidențialității de care luat cunoștință. Ne rezervăm dreptul să dezactivăm oricând orice identificator, dacă suntem de părerea că nu ați respectat oricare din condițiile de utilizare sau ați furnizat date nereale la înregistrarea ca utilizator.

Pagina de internet corespunde nivelului de accesibilitate [A / AA / AAA] al Liniilor Directoare privind Accesibilitatea Conținutului Web, versiunea [1.0 / 2.0], publicate de World Wide Web Consortium (W3C). Este în curs atingerea nivelului [AA / AAA].

Pagina de Internet a fost proiectată conform cu următoarele linii directoare privind accesibilitatea:

 • Paginile pot fi vizionate la o rezoluție a ecranului de 800 x 600 pixeli;
 • Textul poate fi mărit folosind opțiunea „View/Vizualizare” a browser-ului/motorului dvs. de căutare;
 • Structura paginii este transmisă prin utilizarea de elemente antet;
 • Un set de caractere și de dimensiuni caractere este utilizat pentru întregul text cu excepția elementelor grafice;
 • Imaginile care transmit informative importantă prezintă text alternativ și
 • Informația nu este transmisă exclusive prin utilizarea de culoare.

Nu garantăm funcționarea continuă, neîntreruptă și lipsită de erori a paginii de internet. Pot exista perioade în care anumite funcții, părți ale conținutului paginii de internet sau întreaga pagină de internet devin indisponibile, planificat sau neplanificat, sau sunt modificate, suspendate sau retrase de noi, noi având dreptul să decidem acest lucru, fără a avea obligația să vă înștiințăm. Sunteți de acord că este exclusă angajarea răspunderii noastre față de dumneavoastră sau orice altă persoană pentru lipsa accesului la pagina de internet, la funcții ale acestei pagini sau la conținut, precum și pentru modificarea, suspendarea sau retragerea paginii de internet, a funcțiilor acestei pagini sau conținut de pagină.

Ce puteți face

Aveți dreptul să utilizați pagina de internet doar în scop necomercial și doar cu respectarea prezentelor condiții. Puteți căuta și vizualiza conținut pe ecranul unui calculator /dispozitiv electronic, puteți tipări și copia pagini separate și puteți, cu respectarea regulilor de la secțiunea următoare, stoca astfel de pagini în format electronic. Reguli suplimentare ar putea fi aplicabile anumitor funcții, părți sau conținuturi ale paginii de internet. Atunci când sunt aplicabile, acestea vor fi afișate pe ecran sau vor fi accesibile printr-un link.

Ce este interzis

Cu excepția a ceea ce este permis explicit prin prezentele condiții, este interzis să:

 • îndepărtați conținut sau să stocați conținut de pe pagina de internet pe un server sau alt dispozitiv conectat la o rețea sau să create o bază de date electronica prin descărcarea sistematică și stocarea întregului conținut al paginii de Internet;
 • să îndepărtați sau modificați orice fel de conținut al paginii de Internet sau să încercați să ocoliți securitatea paginii sau să împiedicați funcționarea corespunzătoare a paginii sau a serverelor care o găzduiește, sau să creați link-uri către pagină de pe orice altă pagină de Internet, fără consimțământul nostru prealabil exprimat în scris, deși este permis să afișați link-ul către pagina noastră de pe o pagină administrate de dvs., cu condiția ca acesta să nu inducă în eroare sau să fie fraudulos și să menționeze corect destinația. Aceasta nu implică însă o susținere din partea noastră pentru dvs., pagina dvs. de internet sau orice fel de produse sau servicii oferiți, spre care direcționați (afișați link-uri), (nu este permisă încadrarea sau reproducerea paginii de pornire a paginii de internet), De asemenea, cele anterior descrise nu sunt premise dacă site-ul web care afișează link-ul către site-ul nostru are conținut ilegal, instigator, violent, defăimător, pornografic, obscen, vulgar, indecent sau jignitor sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane.

Sunteți obligat să utilizați pagina de internet și orice este pus la dispoziție pe aceasta doar în scopuri legale (cu respectarea tuturor legilor și altor reglementări aplicabile), în mod responsabil, și nu într-un mod care ar putea în orice fel aduce atingere bunei noastre reputații sau bunei reputații a persoanelor afiliate nouă.
Orice drept al dumneavoastră ce derivă din prezentele condiții încetează de la încălcarea acestora de către dumneavoastră.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală ale întregului conținut al paginii de internet (inclusive textul, grafica, programele informatice, fotografiile și alte imagini, filmele, sunetele, mărcile înregistrate și siglele) sunt proprietatea noastră sau deținute în baza unei licențe. Cu excepțiile indicate aici explicit, nu vi se transferă niciun drept de proprietate intelectuală proprietatea noastră sau folosit în baza unei licențe. În cazul în care tipăriți, copiați sau stocați pagini ale paginii de internet (doar în măsura permisă de prezentele condiții), aveți obligația să asigurați reproducerea tuturor drepturilor de autor, mărcilor înregistrate sau altor drepturi de proprietate intelectuală pe care le conține conținutul original.

Funcțiile și conținutul paginii de internet

Avem dreptul de a schimba formatul, funcțiile și conținutul paginii. Sunteți de acord să utilizați pagina ca atare și astfel cum este disponibilă și pe propriul dvs. risc.

Deși ne străduim să verificăm că întregul conținut al paginii de Internet este format din informații exacte, dvs. luați cunoștință prin prezenta că pagina de internet poate pune la dispoziție conținut din surse diverse, pentru care nu suntem responsabili. În niciun caz informațiile de pe site nu sunt menite să garanteze exactitatea sursei lor. Vă revine dvs. să verificați informațiile luând legătura cu noi sau cu sursa respective de informații înainte de a acționa în orice fel în temeiul acestor informații.

Nu ne asumăm nicio garanție legală pentru exactitatea, caracterul complet, actualitatea, corectitudinea, caracterul demn de încredere, calitatea, conformitatea cu scopul sau caracterul original al niciunui tip de conținut al paginii de Internet, excluzând astfel, în cea mai largă măsură permisă de lege, orice răspundere pentru pierderi sau prejudicii de orice natură intervenite ca rezultat al utilizării paginii de Internet de către dumneavoastră sau ca rezultat a vreunei decizii luate de dvs., pe baza conținutului paginii.

Nu suntem în măsura să garantăm și nu garantăm că pagina de internet va fi liberă de viruși și/sau alte coduri ce conțin elemente care contaminează sau distrug. Este obligația dvs. să implementați măsură corespunzătoare de securitate informatică (inclusive verificări anti-virus și de securitate) în vederea îndeplinirii cerințelor dvs. personale referitoare la siguranța și încrederea conținutului.

Conținutul furnizat de utilizator

Pagina de internet poate uneori să vă permit să urcați conținut generat de utilizator și vă poate permite să comunicați astfel de conținut către destinatari selectați în zone publice, cum ar fi pagini de comentarii, chat-rooms, forumuri, și/sau grupuri de știri (toate acestea denumite în continuare cu termenul unic zone de conținut utilizatori). Nu verificăm materialele transmise către zonele de conținut utilizatori (denumite în continuare material de la utilizatori), și zonele de conținut utilizatori nu sunt moderate în mod activ. Răspunderea pentru conținutul materialului dvs. de la utilizator astfel cum l-ați transmis vă revine exclusive dvs. și luați prin prezenta la cunoștință faptul că toate materialele de la utilizatori exprimă opiniile autorilor acestora și nu opiniile noastre.

Dacă participați la oricare din zonele de conținut utilizatori, sunteți obligat să transmiteți doar material de la utilizatori relevant pentru scopul zonei de conținut utilizatori și relevant pentru subiectul de discuție la care se referă.

Nu este permis ca Materialele de la Utilizatori

 • să conțină, să transmită, să distribuie, să conțină link-uri spre, sau să pună la dispoziție în orice alt mod, sau să facă publicitate pentru, sau să promoveze orice fel de conținut care încalcă ,drepturi de proprietate intelectuală sau protecția datelor personale, dreptul la intimitate sau orice alt drept al altei persoane, este defăimător, încalcă obligații contractuale sau de confidențialitate, este obscen, are caracter sexual explicit, este instigator, violent, este menit să hărțuiască, incită la violență sau ură, jignește sentimentul religios, este discriminatoriu pe orice criteriu, este apt să provoace teamă, panică sau rușine, despre care utilizatorul cunoaște că este neadevărat sau că induce în eroare, care nu respectă integral legislația în vigoare (Conținut Interzis);
 • să fie prezentat în mod neadevărat ca reprezentând vreo persoană sau entitate sau să prezinte denaturant raportul dintre noi și vreo persoană sau entitate
 • să transmite sau să distribuie orice fel de material publicitar, de marketing sau promovare nesolicitată și neautorizată (spam); sau
 • să transmită sau distribuie orice fel de viruși și/sau alte coduri ce conțin elemente contaminatoare sau distructive.

Sunteți de acord ca prin transmiterea oricărui material de la utilizatori ne cedați nouă în și persoanelor afiliate, în mod neexclusiv și în mod gratuit, cu drept de subliciențiere, dreptul și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, distribui, interpreta și prezenta public parțial sau integral și/sau încorpora în alte creații intelectuale de orice tip, media sau tehnologii, materialele de la utilizatori, în mod perpetuu, irevocabil, în orice stat și renunțați la orice drept nepatrimonial de autor cu privire la aceste materiale.

Deși nu selectăm materialele de la utilizatori, avem dreptul exclusive de a șterge, edita sau modifica orice material de la utilizator transmis de dvs., și/sau să închidem orice subiect oricând, fără a vă înștiința în prealabil.

Reclamațiile cu privire la conținutul oricărui material de la utilizatori se va trimite la contact[at]heartfulness.ro și trebuie să conțină indicarea exactă și detaliile materialului de la utilizatori care constituie motivul reclamației.

Legături externe

Uneori această pagină de internet poate conține link-uri spre alte pagini de internet, care pot conține link-uri către oferte sau material promoționale ale unor terțe persoane. Includem aceste link-uri pentru a vă oferi acces la informații, produse sau servicii care v-ar putea interesa. Este exclusă orice răspundere a noastră pentru conținutul acestor pagini de internet sau pentru orice aceasta furnizează și nu garantăm că ele vor fi permanent accesibile. Includerea acestor legături externe nu reprezintă nicio relație contractuală sau afiliere cu administratorii sau inițiatorii acestora.

Informații generale

Nicio prevedere din aceste condiții de utilizare nu va limita sau exclude răspunderea noastră față de dvs. pentru:

 • deces sau vătămare corporală cauzată de neglijență imputabilă nouă;
 • inducere în eroare cu intenție frauduloasă;
 • încălcarea oricărei prevederi imperative din legislația privind protecția consumatorului; sau
 • orice altă situație care antrenează răspunderea conform normelor imperative ale legii.

În niciun caz nu va fi antrenată răspunderea noastră pentru pierderi în activitatea vreunui profesionist și în cazul în care utilizați pagina de internet în calitate de profesionist, pentru pierderi indirecte sau derivate, beneficiu nerealizat, venit, neîncheierea, rezilierea sau rezoluțiunea de contracte, pierderi de date, imagine sau altele asemenea, și orice răspundere pentru pierderile suferite de dvs. este strict limitată la cele care puteau fi în mod rezonabil prevăzute.

Raportul contractual stabilit cu dvs. în temeiul utilizării paginii de Internet conform prezentelor condiții de utilizare va fi guvernat de dreptul englez, cu excepția situației în care sunteți consumator și nu profesionist și locuiți într-un stat al Uniunii Europene altul decât Anglia, aceasta însemnând și în Scoția și Irlanda de Nord, situație în care sunt aplicabile normele mai favorabile imperative ale legislației naționale suplimentar sau în locul anumitor prevederi ale dreptului englez.

Prin utilizarea paginii de internet, consimțiți ca orice litigiu între dvs. și noi referitor la prezentele condiții de utilizare sunt de competența instanței române.

Prin utilizarea paginii de Internet vă exprimați acordul integral referitor la condițiile de utilizare de mai sus.

Cum puteți lua legătura cu noi

Vă rugăm să adresați orice fel de întrebări referitoare la condițiile de utilizare sau referitoare la orice problem referitoare la pagina de internet prin e-mail la contact[at]heartfulness.ro

Pin It on Pinterest

Share This